Līgumi un noteikumi


Klientu saziņa ar LMT
Ja rodas kādi jautājumi, neskaidrības vai problēmsituācijas, droši sazinies ar mums:
Mūsu speciālisti Tevi noteikti uzklausīs!

Lai izprastu jautājumu būtību, rastu efektīvākos problēmu risinājumus un nodrošinātu klientu apkalpošanu, kā arī ievērotu LMT drošības intereses, sarunas ar LMT informatīvo tālruņu konsultantiem tiek ierakstītas un saglabātas. Šos ierakstus var izmantot sūdzību izskatīšanai, tie uzskatāmi arī par pierādījumiem klienta un LMT saziņai savstarpējo strīdu risināšanā.

Klientam ir tiesības par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu vērsties LMT ar pieteikumu. Atbildi uz rakstisku patērētāja pieteikumu LMT sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Visos pārējos gadījumos, LMT sniedz atbildi viena mēneša laikā no attiecīgās pretenzijas saņemšanas dienas, ja attiecīgajā jautājumā nav nepieciešama papildu apstākļu noskaidrošana. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties starp LMT un klientu, vispirms tiek risināti sarunās, kuru uzsākšanai nepieciešams rakstisks klienta iesniegums LMT. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Papildus patērētāji var izmantot arī tiesības tālāk vērsties pie konkrētās jomas ārpustiesas strīdu risinātājiem, kas iekļauti Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā publicētajā sarakstā ptac.gov.lv, tostarp jautājumos saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumiem vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana komisijā sprk.gov.lv vai attiecībā uz internetā iegādātām precēm un pakalpojumiem izmantot Eiropas SIT platformu atbilstoši ES Regulai Nr.524/2013: https://webgate.ec.europa.eu, savukārt par personas datu jautājumiem vērsties Datu valsts inspekcijā.

Ja vēlies saņemt LMT piedāvājumus un jaunumus, informācija par pieteikšanās iespējām pieejama ŠEIT.
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte
Šeit Tu vari uzzināt vairāk par faktoriem, kas ietekmē elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, kā arī kvalitātes rādītājiem.
Nepārvaramas varas apstākļi
Nepārvaramas varas apstākļu dēļ LMT pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta uz laiku līdz nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām. LMT neatbild par līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus LMT kontroles un traucē LMT pildīt saistības, piemēram, karš, nemieri, terorisms, dabas katastrofas, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi u.tml.
Pilnvarojumi
Mans LMT ir iespēja daudzos gadījumos apstiprināt darījumus elektroniski. Ieskaties ŠEIT!
Līgumu elektroniska apstiprināšana Mans LMT
Kā notiek līgumu elektroniska apstiprināšana Mans LMT?
 • Piesaki vēlamos LMT pakalpojumus sev ērtā veidā.
 • Ja konkrētajam pakalpojumam tiek nodrošināta elektroniska līguma apstiprināšana, mēs sagatavosim līgumu un ievietosim to internetvietnē Mans LMT.
 • Tu saņemsi ziņu e-pastā un/vai īsziņu par to, ka līgums ir ievietots Mans LMT, kā arī saiti līguma apstiprināšanai.
 • Aktivizējot šo saiti, vajadzēs pieslēgties Mans LMT ar savu internetbanku.
 • Pēc pieslēgšanās Mans LMT varēsi iepazīties ar sagatavoto līgumu un ar vienu klikšķi to apstiprināt vai noraidīt.
 
Ja nebūs izdevies apstiprināt līgumu nedēļas laikā pēc ziņas saņemšanas, mēs atgādināsim par to, reizi nedēļā nosūtot atgādinājumu (e-pasts un/vai īsziņa). Atgādināsim ne vairāk kā 3 reizes.
 
SVARĪGI
Lūdzu, ņem vērā, ka pieslēgšanās Mans LMT jāveic ar privāto internetbanku un līgumu var apstiprināt tikai  paraksttiesīgā persona vai persona ar atbilstošu pilnvarojumu.
LMT Klientu attālinātās apkalpošanas noteikumi
Šeit Tu vari iepazīties ar LMT Klientu attālinātās apkalpošanas noteikumiem, kas ietver informāciju par LMT e-veikala, Mans LMT un zvanu centra izmantošanu.
Pakalpojuma "Privātais maksājums" noteikumi
Šeit Tu vari iepazīties ar LMT pakalpojuma Privātais maksājums noteikumiem. 
LMT Kartes papildināšana ar bankas maksājumu karti
 1. Ikvienam interesentam ir iespēja papildināt LMT priekšapmaksas sarunu kartes avansu un Priekšapmaksas internets datorā kartes avansu, norēķinoties ar bankas maksājumu karti.
 2. Lai papildinātu LMT Kartes avansu, jāievada numurs, kuru vēlas papildināt, un jāieraksta summa, par kādu vēlas papildināt LMT Kartes avansu.
 3. LMT Kartes numuram, kura avansu papildina, jābūt aktivizētam.
 4. LMT kartes avansa papildināšanas summu var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Minimālā summa ir 1.00 €, maksimālā – 42.69 €. Diennakts laikā vienas LMT Kartes numuru var papildināt līdz 42.69 €, viena kalendārā mēneša laikā – līdz 142.29 €.
 5. Papildināšanu var veikt ar VISA, MasterCard, Maestro, Visa Electron maksājumu kartēm, kuras izdotas Eiropas Savienības valstīs, Šveicē, Islandē un Norvēģijā. Norēķinu valūta ir eiro.
 6. Pēc veiksmīga maksājuma uz ekrāna būs redzams paziņojums „Paldies par maksājumu!”. Par veiksmīgu avansa papildinājumu var pārliecināties, noskaidrojot attiecīgā LMT Kartes numura konta stāvokli.
 7. Veicot konta papildināšanu no telefona vietnē www.lmt.lv/papildini (šī iespēja pieejama tikai LMT Kartes lietotājiem un tikai LMT tīklā), lietotājam ir izvēles iespēja – saglabāt norēķinu kartes datus savām ērtībām nākamajām konta papildināšanas reizēm vai katru reizi šo informāciju ievadīt no jauna. Ja LMT Kartes lietotājs nolemj saglabāt norēķinu kartes informāciju, šie dati nākamajā papildināšanās reizē LMT Kartes lietotājam būs pieejami automātiski. LMT Kartes lietotājam ir iespēja jebkurā brīdī no sava telefona mainīt norādīto norēķinu kartes informāciju vai dzēst to pavisam.
  Aktivizējot interneta vietni www.lmt.lv/papildini telefonā, LMT Kartes lietotājam ir iespēja uzzināt savas LMT priekšapmaksas kartes konta atlikumu, kā arī avansa un lietošanas termiņus. 
  Lietojot pakalpojumus, atceries vienmēr parūpēties par savu galiekārtu drošību, izmantojot ekrāna bloķēšanu.
 8. Darījuma izpildei nepieciešamo norēķinu kartes maksājuma apstrādi un datu drošību nodrošina Worldline Latvia SIA (reģ. Nr.40003072814, Dzirnavu iela 37, Rīga, LV-1010, Latvija). LMT nav pieejama informācija par maksājuma karti. LMT saņem tikai informāciju par veiksmīgi/neveiksmīgi veiktu transakciju, pēc kā seko attiecīgā avansa papildināšana norādītajai LMT Kartei. Lūdzam sagaidīt ziņojumu par samaksas rezultātu. Neveiksmīgas samaksas transakcijas gadījumā, kam par iemeslu var būt, piemēram, nepareizi ievadīta maksājuma kartes informācija, nepietiekami līdzekļi, lai norēķinātos par izvēlēto papildināšanas summu, aizdomas par krāpniecisku gadījumu u.tml., pieprasījums par avansa papildināšanu nebūs spēkā. Ja ekrānā redzams atteikums, lūdzam sazināties ar savas kartes izdevējbanku.
 9. Jautājumu gadījumos par LMT Kartes pakalpojumiem lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 80768076.
Piekļuves liegšana interneta vietnēm
Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 19.panta pirmās daļas 22.punktam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājas lapām" tiek ierobežota piekļuve Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas norādītajām Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta vietnēm. Bloķēto interneta vietņu saraksts pieejams Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas tīmekļa vietnē.
BGK tālvadības pilotu apmācību apraksts un noteikumi
Šeit Tu vari iepazīties ar LMT bezpilota gaisa kuģu tālvadības pilotu apmācību aprakstu un noteikumiem.
LMT pamatpiedāvājumā ietvertie pakalpojumi

LMT pamatpiedāvājumā esošie pieslēguma veidi, kas tiek piemēroti Korporatīvā klienta līguma darbības izbeigšanas gadījumā:

Lietotnes "LMT Zvanu pārvaldnieks" noteikumi

LMT pakalpojuma „ZVANU PĀRVALDNIEKS”
Privātuma atruna par Pakalpojuma lietotājam Lietotnē pieejamajiem datiem

                 I.          LMT pakalpojums “Zvanu pārvaldnieks” ir LMT piedāvāts risinājums Klienta uzņēmuma zvanu organizēšanai, kas nodrošina biroja centrāles funkcijas arī mobilajā tālrunī. Lietotne ir LMT pakalpojuma “Zvanu pārvaldnieks” funkcionālā sastāvdaļa, kas tiek instalēta uz Pakalpojumu lietotāju tālruņiem.

                II.          Pakalpojuma lietotājs nolūkā izveidot Lietotnē kontu un iespējot kontam Klienta iepriekš aktivizētās funkcijas piekrīt Lietotnes noteikumiem, piešķir Lietotnei nepieciešamās atļaujas apstrādāt sava tālruņa informāciju un aizpilda LMT kā Lietotnes uzturētāja – datu pārziņa prasīto profila reģistrācijas informāciju (Profila informācija). Šādus datus LMT apstrādā atbilstoši Lietotnes noteikumiem, tostarp LMT Privātuma politikai.

              III.          Lietotnē kopīgotie dati par visiem Pakalpojuma lietotājiem (Klienta informācija), kuriem Pakalpojuma lietotājs piekļūst vai ko ievada Lietotnē, LMT apstrādā kā apstrādātājs ar mērķi nodrošināt Klienta kā datu pārziņa nolūka realizēšanu atbilstoši tiesiskajām attiecībām un B2B sadarbības modelim, kāds uz pakalpojuma līguma pamata pastāv starp Klientu un LMT.

              IV.          Datus, kas Lietotnē netiek kopīgoti ar Klientu un citiem tā Pakalpojumu lietotājiem, Pakalpojuma lietotājs apstrādā patstāvīgi tikai sava tālruņa ietvaros (Privātā informācija).

               V.          Klientu pakalpojuma ietvaros pārstāv Pakalpojumu lietotāji (t.i., galalietotāji, kam  Klients ir piešķīris savus pieslēguma numurus) atbilstoši tiem piemērotajam tiesību apjomam. Pakalpojuma lietotājam Lietotnē ir nodrošināta piekļuve vienīgi tiem kopīgotajiem Klienta datiem, kurus Klients (administratora personā) un/vai citi Pakalpojuma lietotāji ir darījuši pieejamus Pakalpojuma lietotājam.

              VI.          Lai izmantotu Lietotni, Pakalpojuma lietotājam ir jāievēro Lietotnes noteikumi un LMT Privātuma politika.

            VII.          Pakalpojuma lietotājam Lietotnē apstrādei pieejamo datu vedi:

                                    i.          Pakalpojuma lietotāja tālruņa numurs (Profila informācija);

                                    ii.          kontaktpersonas no Pakalpojuma lietotāja privātās tālruņa adrešu grāmatiņas, kas atļauta Lietotnē, bet nav kopīgota (Privātā informācija);

                                   iii.          kalendāra ieraksti no Pakalpojuma lietotāja privātā kalendāra, kas atļauts Lietotnē, bet nav kopīgots (Privātā informācija);

                                   iv.          Klienta un visu Pakalpojuma lietotāju kopīgotā kontaktinformācija, tostarp, vārds, uzvārds, profila apraksts, fotoattēls, e-pasta adrese (Klienta informācija);

                                    v.          Klienta un visu Pakalpojuma lietotāju, kopīgotā statusa informācija, tostarp, par atrašanās statusu darba vietā, saziņas nepieejamību, kalendāra ieraksti un laika rezervācijas (Klienta informācija);

                                   vi.          Klienta un visu Pakalpojuma lietotāju kopīgotā zvanu informācija, tostarp, zvanu vēsture, neatbildētie zvani, gaidīšanā esošie zvani (Klienta informācija);

                                  vii.          Klienta un visu Pakalpojuma lietotāju kopīgotais telefonsarunu saturs Balss pasta ziņojumu un Sarunu ierakstu veidā (Klienta informācija);

                                viii.          Klienta un visu Pakalpojuma lietotāju informācija par Lietotnē maršrutētajiem zvaniem un individuāliem zvanu iestatījumiem (Klienta informācija);

                                   ix.          cita Klienta un Pakalpojuma lietotāja ievadīta un kopīgota informācija, kas pieejama Lietotnē (Klienta informācija).

          VIII.          LMT saskaņā ar Lietotnes noteikumiem apstrādā arī citus datu veidus, kas nepieciešami Lietotnes funkciju nodrošināšanai un Lietotnes darbspējas uzturēšanai, tostarp, un ne tikai, Lietotnes iestatījumi, kļūdu paziņojumi, auditācijas pieraksti, telemetrijas un metadati u.c.

              IX.          Lietotnē pieejamo datu apstrādes termiņi:

                                    i.          Privātās informācijas apstrādes termiņš atbilst laika posmam, kādā Pakalpojuma lietotājs lieto Lietotni;

                                    ii.          Klienta informācijas apstrādes termiņu LMT nodrošina atbilstoši termiņam, kādu Klients ir apstiprinājis Pakalpojuma līgumā;

                                   iii.          Profila informācijas apstrādes termiņu LMT nosaka atbilstoši apstrādes mērķim tam nepieciešamajā apmērā, ievērojot LMT Privātuma politiku.

               X.          LMT nodrošina godprātīgu un likumīgu datu apstrādi Latvijā un citās Eiropas ekonomiskā zonas valstīs, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES Regula Nr. 2016/679) prasības.

              XI.          Klienta informācijas un Profila informācijas apstrādei LMT ir piesaistījis apakšapstrādātāju – “Enreach” SIA, reģistrācijas nr. 50103316201.

            XII.          Informācija par LMT veicamo datu apstrādi ir pieejama Lietotnes noteikumos, LMT Privātuma politikā vai sūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: personasdati@lmt.lv.

 

„LMT ZVANU PĀRVALDNIEKS”
Lietotnes noteikumi
redakcija Nr. 3

1.      Noteikumos izmantotie termini

1.1. Balss pasts – funkcija, kas nodrošina iespēju pēc signāla atskanēšanas fiksēt uz konkrētu Pakalpojuma numuru ienākošu Klientam adresētu informatīvu balss ziņojumu, ar iespēju to vēlāk (ierobežotā laika posmā) atskaņot Klienta izvēlētam Pakalpojuma lietotājam Lietotnē.

1.2. Galiekārta – ar SIM karti aprīkota mobilā telekomunikāciju iekārta, kurā Pakalpojuma lietotājs var uzstādīt Lietotni un lietot Lietotnē pieejamās funkcijas.

1.3. Klients – komersants, kas noslēdzis ar LMT līgumu par Pakalpojuma izmantošanu un kura numuru Pakalpojuma lietotājs lieto Galiekārtā;

1.4. Kontaktu administrēšana – funkcija, kas nodrošina Klienta profila informācijas un Pakalpojuma iestatījumu administrēšanu Lietotnē.

1.5. Pakalpojuma lietotājs – Klienta Pakalpojuma numura  lietotājs (fiziska persona), kurš ir lejupielādējis un lieto Lietotni.

1.6. Lietotne – “LMT zvanu pārvaldnieks” lietotne, kas pieejama iOS un Android operētājsistēmās.

1.7. LMT – Latvijas Mobilais Telefons, SIA, reģistrācijas Nr. 50003050931 , adrese Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039.

1.8. Noteikumi – šie Lietotnes “LMT zvanu pārvaldnieks” noteikumi, kas regulē Lietotnes lietošanu un Pakalpojuma lietotāja tiesības un pienākumus, izmantojot Lietotni.

1.9. Pakalpojuma numurs – Klienta numurs ar pieslēgtu Pakalpojumu. Klients patstāvīgi izvēlas un administrē, kuru Klienta numuru piesaistīt Pakalpojumam.

1.10.        Pakalpojums – LMT pakalpojums “LMT zvanu pārvaldnieks”, kura funkcijas un iespējas ir aprakstītas LMT interneta vietnē pieejamajā Pakalpojuma aprakstā un šajos Noteikumos.

1.11.        Zvanu pārvaldīšana – funkcija, kas nodrošina zvanu pieņemšanu, pauzēšanu un pārsūtīšanu Lietotnē.

1.12.        Sarunu ieraksts – funkcija, kas nodrošina iespēju, brīdinošam paziņojumam izskanot, audio ieraksta formā fiksēt un LMT iekārtās šifrētā veidā saglabāt un uzglabāt ar Pakalpojuma numuru nodrošinātu (divpusēju) balss sarunu, ar iespēju to vēlāk lejupielādēt, atšifrēt, atskaņot, dzēst un citādi apstrādāt Klienta noteiktam mērķim un apstrādes termiņam.

2.      Vispārīgie noteikumi

2.1.           Noteikumi ir piemērojami ar brīdi, kad Pakalpojuma lietotājs ir lejupielādējis un uzstādījis Lietotni Galiekārtā.

2.2.           Pirms Lietotnes izmantošanas uzsākšanas Pakalpojuma lietotājam ir pienākums iepazīties ar šiem Noteikumiem. Noteikumi ir pieejami Lietotnes sadaļā “Iestatījumi”.

2.3.           Lejupielādējot un lietojot Lietotni, tiek uzskatīts, ka Pakalpojuma lietotājs ir iepazinies un atzīst par saistošiem šos Noteikumus.

2.4.           Pakalpojuma lietotāji lieto Lietotni Klienta vārdā.

2.5.           Pakalpojuma lietotājam pieejamo Pakalpojuma funkciju un tiesību apjomu Klienta vārdā nosaka atsevišķi Klienta pieslēgumu numuru lietotāji, kuru numuriem Klients ir piešķīris atbilstošas Pakalpojuma pārvaldības un administrēšanas tiesības.

3.      Lietotnes mērķis un Pakalpojuma lietotāju autentifikācija

3.1.           Lietotnes mērķis ir nodrošināt Klientam iespēju veikt Klienta zvanu un kontaktu pārvaldīšanu Lietotnē piedāvāto iespēju robežās, kas citu starpā var ietvert Balss pastu, Sarunu ierakstu, Kontaktu administrēšanu, Zvanu pārvaldīšanu un citas piedāvātās iespējas.

3.2.           Lietotne ir pieejama lejupielādēšanai un lietošanai atkarībā no Pakalpojuma lietotāja Galiekārtā izmantotās operētājsistēmas: Android Pakalpojuma lietotājiem – Google Play® un iOS Pakalpojuma lietotājiem – AppStore®.

3.3.           Pakalpojuma lietotāji apņemas veikt regulāru Lietotnes atjaunināšanu ar jaunākajiem pieejamajiem Lietotnes versiju izlaidumiem.

3.4.           Lietotni var izmantot tikai autentificēti Pakalpojuma lietotāji ar pieslēgtu Pakalpojumu. Pakalpojuma lietotāju autentifikācija tiek veikta Noteikumos noteiktā kārtībā, izmantojot SMS ziņojumus.

3.5.           Pakalpojuma lietotāju autentifikācijas kārtība atšķiras atkarībā no Galiekārtas atbalstītās operētājsistēmas veida:

3.5.1.       ja Galiekārta atbalsta Android operētājsistēmu, Lietotne automātiski nosūta unikālu SMS ziņojumu LMT, uz kuru tiek nosūtīts atbildes SMS ziņojums ar unikālu kodu. Minētie kodi tiks automātiski salīdzināti un sakrituma gadījumā tiek nodrošināta Pakalpojuma lietotāja autentifikācija Lietotnē.

3.5.2.       ja Galiekārta atbalsta iOS operētājsistēmu, Lietotnē Pakalpojuma lietotājam ir jāievada Pakalpojuma numurs, uz kuru tiek nosūtīts SMS ziņojums ar unikālu kodu. Pakalpojuma lietotājam minētais kods ir jāievada Lietotnē. Pēc koda ievadīšanas, Pakalpojuma lietotājs tiek autentificēts Lietotnē.

3.6.           Lietotne saglabās informāciju par Pakalpojuma lietotāja autentificēšanu un turpmākās Lietotnes lietošanas reizēs atkārtota pieslēgšanās netiks prasīta, ja vien Lietotne netiks atinstalēta un pēc tam atkārtoti lejupielādēta.

3.7.           LMT ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pievienot vai atcelt jebkādu Lietotnes funkcionalitāti vai risinājumu, kā arī grozīt tās Noteikumus.

3.8.           LMT ir tiesības jebkurā laikā noteikt un mainīt tehniskās un drošības prasības, kurām jāatbilst Galiekārtai, lai varētu izmantot Lietotni.

4.      Lietotnes darbība un pieejamība

4.1.           Lietotne var tikt izmantota tikai viena Klienta ietvaros un tā ir pieejama tikai Pakalpojuma lietotājiem.

4.2.           Lietotne citu starpā nodrošina šādas iespējas un informāciju:

4.2.1.      Lietotnē tiek atspoguļoti visi Lietotnes lietotāji (tostarp arī Pakalpojuma lietotājs), kuri izmanto Pakalpojuma numuru.

4.2.2.      Lietotne atspoguļo Pakalpojuma lietotāja pieejamības statusu Lietotnē, kas ir redzams pārējiem Lietotnes lietotājiem un Klientam;

4.2.3.      Lietotnē ir pieejams Pakalpojuma lietotāja veikto zvanu arhīvu pārskats;

4.2.4.      Lietotnē tiek nodrošināta iespēja izsaukt zvanu no Lietotnes;

4.2.5.      Lietotnē var būt pieejams Balss pasta ziņojumu pārskats, kā arī  Balss pasta paziņojuma atskaņošana (ja Klients ir piešķīris Pakalpojuma lietotājam šādu iespēju);

4.2.6.      Zvanu pārvaldīšanas ietvaros Lietotnē ir nodrošināta iespēja veikt zvana pārvietošanu citam Lietotnes lietotājam;

4.2.7.      Lietotne var nodrošināt Pakalpojuma lietotāju Sarunu ierakstus;

4.2.8.      Pakalpojuma lietotājam ir iespēja iestatīti profila fotogrāfiju un to mainīt Lietotnes uzstādījumus Lietotnē ietverto iespēju robežās.

4.3.           Lietotne un tajā pieejamās funkcijas ir pieejamas Pakalpojuma lietotājam laika periodu, kurā Pakalpojums ir aktivizēts attiecīgā lietotāja Pakalpojuma numuram.

4.4.           LMT ir tiesības ierobežot Lietotnes izmantošanas iespējas vai tās liegt gadījumā, ja LMT rodas šaubas, ka minētā Lietotne tiek lietota vai Klienta rīcība atbilst Noteikumiem.

4.5.           LMT var ierakstīt un saglabāt ar Lietotnes darbību saistītu informācijas plūsmu, un nepieciešamības gadījumā izmantot šos datus, lai sniegtu apstiprinājumu par Lietotnē veiktām darbībām.

4.6.           LMT nodrošina Lietotnes tehnisko funkcionalitāte un neveic jebkāda veida Lietotnes satura analīzi, kā arī neatbild par Lietotnē esošās vai radītās informācijas izmantošanas, konfidencialitātes un citiem noteikumiem.

5.      Pakalpojuma lietotāja tiesības un pienākumi

5.1.           Pakalpojuma lietotājam ir pienākums lieto Lietotni Klienta vārdā Klienta noteikto mērķu ietvaros saskaņā ar Lietotnes pieļaujamo izmantošanas mērķi, šiem Noteikumiem un Latvijas Republikā piemērojamiem tiesību aktiem.

5.2.           Pakalpojuma lietotājs apņemas nodrošināt, ka Lietotnē netiks apstrādāta Pakalpojuma lietotāja privāta vai ar Klienta darbību nesaistīta informācija.

5.3.           Pakalpojuma lietotājam ir pienākums nodrošināt, ka Lietotne tiek lietota tikai ar Pakalpojuma numuru aprīkotā Galiekārtā. 

5.4.           Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, ko Pakalpojuma lietotājs veic Lietotnē un par jebkāda veida informāciju (t.sk. saturu), ko Pakalpojuma lietotājs rada vai ievieto Lietotnē, vai kurai Lietotne var piekļūt Galiekārtā. Pakalpojuma lietotājs nodrošina, ka jebkāda šāda veida informācija atbilst šiem Noteikumiem un Latvijas Republikā piemērojamiem tiesību aktiem.

5.5.           Pakalpojuma lietotāja veiktās darbības Lietotnē var tikt atspoguļotas Klientam un citiem Lietotnes lietotājiem. 

5.6.           Pakalpojuma lietotāja ar Lietotni izsauktās un/vai caur Lietotni saņemtās telefonsarunas Balss pasta un Sarunu ieraksta funkciju ietvaros var kļūt pieejamas noklausīšanai un tālākai apstrādei Klientam (t.sk. tā norādītajiem pieslēguma numuru lietotājiem) un tikai konkrētam mērķim un laika periodu, ko ir noteicis Klients. Pakalpojuma lietotājs to apzinās un ir par to informēts. Iebildumus un jautājumus saistībā ar Balss pasta un Sarunu ieraksta funkciju izmantošanu vai ierobežošanu Pakalpojuma lietotājs risina nepastarpināti ar Klientu. Jautājumu gadījumā saistībā ar Balss pasta un Sarunu ieraksta funkciju tehnisko darbību Pakalpojuma lietotājam ir tiesības vērsties pie LMT. 

5.7.           Pakalpojuma lietotājs nodrošina, ka Galiekārta tiek turēta un aizsargāta tādā veidā, lai trešā persona nevar tai piekļūt, un veic nepieciešamos pasākumus tās drošai lietošanai un glabāšanai.

5.8.           Pakalpojuma lietotājam ir pienākums informēt Klientu gadījumā, ja Galiekārta ar tajā esošo Lietotni vai tās piekļuves rekvizīti ir nozaudēti vai nozagti, lai Klients varētu pieņemt lēmumu par tālāku drošības pasākumu piemērošanu Pakalpojuma izmantošanā.

5.9.           Gadījumā, ja Pakalpojuma lietotājam ir kādi jautājumi un/vai pretenzijas par Lietotnes saturu un/vai Pakalpojuma lietotāja personas datu apstrādi, Pakalpojuma lietotājam ir tiesības vērsties pie Klienta minēto jautājumu risināšanai. Jautājumu gadījumā saistībā ar Lietotnes tehnisko funkcionalitāti, Pakalpojuma lietotājam ir tiesības vērsties pie LMT. 

6.      Datu apstrāde un konfidencialitāte

6.1.           Lietotnes darbības nodrošināšanai Lietotne piekļūst Galiekārtas datiem saskaņā ar Lietotnes Vispārējo informāciju par piekļuvi galiekārtas datiem, kas ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa un pieejama Lietotnē, sadaļā  “Iestatījumi“.

6.2.           Lietotnes tehnisko darbību un apkalpošanu nodrošina LMT. LMT ir tiesības piesaistīt papildus sadarbības partnerus Lietotnes darbības nodrošināšanai un uzbalošanai. Lai nodrošinātu Lietotnes darbību, LMT un LMT sadarbības partneri var piekļūt Lietotnē esošiem datiem, tikai balstoties uz tiesiska pamata Lietotnes darbības nodrošināšanas un Pakalpojuma uzturēšanas mērķiem.

6.3.           Klients atbild par to, lai Pakalpojuma izmantošana ir tiesiska, tai skaitā, Pakalpojuma lietotāja iesaistīšana Pakalpojumā tiktu balstīta uz tiesiska pamata un būtu ar Pakalpojuma lietotājiem saskaņota.

6.4.           Gadījumā, ja Lietotnes darbībā tiek veikta personas datu apstrāde (piemēram, Balss pasta un Sarunu ieraksta funkciju vai Pakalpojuma lietotāja profila datu apstrādes ietvaros), tad Klients (juridiskā persona, kas pieteikusies Pakalpojumam un piesaistījusi tā izmantošanai Pakalpojuma lietotājus) kā datu pārzinis ir atbildīgs par minētās datu apstrādes atbilstību Latvijas Republikā piemērojamiem normatīviem aktiem, tai skaitā par Pakalpojuma lietotāju informēšanu gadījumos, kad tiek veikta Pakalpojuma lietotāja personas datu apstrāde Lietotnes un Pakalpojuma ietvaros, nodrošinot Pakalpojumu lietotāju tiesību adekvātuma īstenošanu. Klientam kā pārzinim ir pienākums informēt Pakalpojuma lietotājus un Pakalpojuma lietotājiem, attiecīgi, ir tiesības pieprasīt informāciju par Pakalpojuma ietvaros veicamo personas datu apstrādi, tās mērķi, veidu (raksturu), ilgumu, apstrādes vietu, līdzekļiem, tiesisko pamatu, apstrādājamām datu kategorijām un par visiem datu apstrādes veicējiem (t.sk. norādot personas, kas var piekļūt, atšifrēt un noklausīties Sarunu ierakstus un Balss pasta ziņojumus).

6.5.           Pakalpojuma ietvaros Lietotnē ievadītos un Pakalpojuma lietotājam pieejamos personas datus LMT apstrādā kā datu apstrādātājs Klienta uzdevumā (ar Noteikumu 6.6.punktā paredzēto izņēmumu), lai uz Klienta noteiktu laiku un ar to akceptētiem apstrādes līdzekļiem nodrošinātu personas datus saturošas informācijas fiksēšanu, uzglabāšanu un dzēšanu, kā arī Pakalpojuma lietotāju piekļuves tiesību nodrošināšanu šādiem datiem un to saturošai informācijai. LMT kā datu apstrādātājs apstrādā informāciju par Pakalpojuma lietotājiem un citiem datu subjektiem, kuru personas dati tiek apstrādāti Lietotnē (piemēram, Pakalpojuma lietotāja vārds, uzvārds, fotoattēls, kontaktinformācija un kontaktpersonas, profila apraksts, pieejamības statuss, zvanu vēsture, telefonsarunu saturs Balss pasta ziņojumu un Sarunu ierakstu veidā, kā arī cita ar to saistītā informācija un dati). Kārtību, kādā LMT veicu personas datu apstrādi Klienta uzdevumā, nosaka starp LMT un Klientu noslēgtais līgums.

6.6.           Izņēmums no Noteikumu 6.5.punkta attiecas vienīgi uz Pakalpojuma metadatu (t.sk. noslodzes datu) apstrādi, kā arī tādu personas datu apstrādi, ko LMT nodrošina uz LMT Privātuma politikas pamata kā datu pārzinis, ievērojot šādus priekšnoteikumus:

6.6.1.      LMT personas datus apstrādā tikai Pakalpojumam nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no Pakalpojuma darbības uzturēšanas būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām;

6.6.2.      Pakalpojuma ietvaros LMT kā pārzinis apstrādā šādus personas datu veidus – personas pamatdatus (informāciju par Klienta pārstāvi, Klienta un tā piesaistīto Pakalpojuma lietotāju veiktajām konfigurācijām, autorizācijām, pieejamo tiesību apjomu, piekļuves rekvizītiem un aktivitāšu statusu), kā arī elektronisko sakaru metadatus, tostarp noslodzes datus (t.i. ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītu informāciju);

6.6.3.      Personas datu apstrādes mērķis šādai datu apstrādei ir īstenot Klienta izvēlētā Pakalpojuma izpildi un nodrošināt tā funkcionālo darbību, tostarp nodrošināt ar to saistītu kvalitāti, norēķinus, atbalstu un pieteikto jautājumu risināšanu, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Šādas personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir LMT ar Klientu noslēgtais līgums, tostarp, Pakalpojumu lietotāju pienākums ievērot uz Lietotni attiecināmos Noteikumus, kā arī normatīvo aktu izpildes pienākums. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei ar Klientu. Atsevišķu personas datu nepieejamība Lietotnē var daļēji vai pilnībā kavēt vai pat pārtraukt Pakalpojuma nodrošināšanu;

6.6.4.      Pakalpojuma lietotājam attiecībā uz saviem personas datiem ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības, vēršoties pie LMT kā pārziņa. Plašāka informācija par LMT īstenoto personas datu aizsardzību un Pakalpojuma lietotāja tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā LMT vietnē – www.lmt.lv;

6.6.5.      Personas datu apstrādes vieta, kurus Pakalpojuma ietvaros apstrādā LMT, ir Latvija.

6.7.           Pakalpojuma lietotājam ir tiesības pieprasīt no Klienta piekļuvi saviem datiem un veikt to labošanu un dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām. Klients apņemas nodrošināt šādu Pakalpojuma lietotāja tiesību realizēšanu un Pakalpojuma lietotāju informēšanu atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamiem tiesību aktiem.

6.8.           Pakalpojuma lietotājam ir tiesības vērsties pie Klienta saistībā ar personas datu apstrādi, kā arī ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā attiecībā uz datu apstrādes jautājumiem, pieņemot, ka Klients ir atbildīgs par personas datu apstrādi kopumā, izņemot to daļu, kuras pārzinis ir LMT (Noteikumu 6.6.punkts).

6.9.           Pakalpojuma lietotāja Lietotnē ievadītie un Klientam adresētie satura dati (t.sk. kas var ietvert personas datus) var uzglabāties kā Galiekārtās, tā arī tiek nosūtīti uz LMT iekārtām (tādejādi padarot tos pieejamus arī citiem Lietotnes lietotājiem) tikai tādā apmērā, veidā un termiņos, kādā tas ir funkcionāli nepieciešams Pakalpojuma sniegšanai un/vai Latvijas Republikā piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei un citādi nav ierobežots no Klienta puses.

6.10.        Pakalpojuma lietotāja dati Galiekārtās tiek apstrādāti un glabāti: (1) līdz brīdim, kad Pakalpojuma lietotāja izmantotajam Pakalpojuma numuram ir atslēgts  Pakalpojums vai (2) līdz brīdim, kad Pakalpojuma lietotājs atsaista savu pieslēguma numuru no Lietotnes vai (3) līdz brīdim, kad Pakalpojuma lietotājs izdzēš Lietotni no Galiekārtas.

6.11.        Pakalpojuma lietotāja dati, ko nesatur Balss pasta ziņas vai Sarunu ieraksti, Pakalpojuma līguma darbības laikā tiek apstrādāti un šifrētā veidā glabāti LMT iekārtās 6 (sešus) mēnešus no brīža, kad Klients ir atslēdzis Pakalpojumu visiem pieslēguma numuriem.

6.12.        Pakalpojuma lietotāja dati, ko satur Balss pasta ziņas vai Sarunu ieraksti, Pakalpojuma līguma darbības laikā tiek apstrādāti un šifrētā veidā glabāti LMT iekārtās 6 (sešus) mēnešus no brīža, kad ir veikts katrs attiecīgais audio ieraksts.

6.13.        Statistikas, Lietotnes uzlabošanas un reklamēšanas nolūkos Pakalpojuma lietotāju dati var tikt izmantoti tikai anonimizētā formā.

7.      Lietotnes darbības pārtraukšana

7.1.           Klientam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt vai pieslēgt Pakalpojumu jebkuram Klienta pieslēguma numuram.

7.2.           Pārtraukt Lietotnes lietošanu Pakalpojuma lietotājs var jebkurā brīdī, to atinstalējot no Galiekārtas un izdzēšot savus datu no minētās Lietotnes.

7.3.           Gadījumā, ja tiek pārtraukts Pakalpojums Pakalpojuma lietotāja izmantotajam Pakalpojuma numuram, Lietotnes piekļuve Pakalpojuma satura datiem tiek pārtraukta bez atsevišķa brīdinājuma.

7.4.           Gadījumā, ja Klients ir pieslēdzis Pakalpojuma numuram Pakalpojumu, tad neatkarīgi no Lietotnes instalēšanas vai atinstalēšanas Galiekārtā, Pakalpojuma numurs tiek iekļauts Klienta zvanu pārvaldībā, kas Klientam pieejama citā vidē un kas ietver  Lietotnes lietotāju veikto zvanu pārraudzību.

7.5.           Lietotnē var tikt veikti īslaicīgi Lietotnes darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Lietotnes uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem. LMT nav atbildīga par zaudējumiem, kas var rasties darbības pārtraukuma laikā vai saistībā ar Lietotnes funkcionālām vai vizuālā risinājuma izmaiņām. Par Lietotnes darbības traucējumiem netiek uzskatīti traucējumi, ja to cēlonis ir Galiekārtas vai izmantotās programmatūras traucējumi vai neatbilstība.

8.      Izmaiņas Noteikumos

8.1.           LMT ir tiesības mainīt vai atjaunināt Lietotnes saturu un jebkurus elementus, kas ir iekļauti Lietotnes dizainā un konfigurācijā, kā arī laiku pa laikam vienpusēji grozīt Noteikumus.

8.2.           Ja Noteikumos tiks veiktas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Noteikumu atjauninātajā versijā, norādot Noteikumu aktuālo datumu, kas stājas spēkā pēc to publicēšanas Lietotnē. Šajā sakarā Pakalpojuma lietotājam un Klientam ir pienākums ne retāk kā vienu reizi mēnesī iepazīties ar aktuālo Noteikumu redakciju, kas pieejama Lietotnes sadaļā –“Iestatījumi”.

8.3.           Gadījumā, ja Pakalpojuma lietotājs nepiekrīt Noteikumu grozījumiem, Pakalpojuma lietotājam ir tiesības pārtraukt Lietotnes izmantošanu un dzēst to no Galiekārtas.

9.      Intelektuālais īpašums

9.1.           Viss Lietotnes saturs ar izņēmumiem, kas norādīti Lietošanas noteikumos, tostarp visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, kā arī Lietotnes platforma, dizains un noformējums ir LMT vai tās piesaistīto sadarbības partneru īpašums, vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to izmantošanu. Lietotnes saturu aizsargā normatīvie akti, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības.

9.2.           Pakalpojuma lietotājam ir aizliegts pilnībā vai daļēji pavairot, izplatīt, pārveidot, lejupielādēt un jebkādā citā veidā izmantot Lietotnes platformas funkcionālo saturu, kā arī jebkuru no programmatūrām, kas nepieciešamas Lietotnes darbībai, ja tam iepriekš nav saņemta speciāla rakstiska LMT piekrišana vai tā nav neatņemama Lietotnes izmantošanas sastāvdaļa.

9.3.           Lietotnes platformas pārveidošana, pielāgošana, licences izsniegšana trešajām personām, pirmkoda atšifrēšana, dekompilēšana vai cita veida kaitniecība lietotajai programmatūrai vai platformai ir aizliegta.

9.4.           Ievietojot jebkādu informāciju, attēlus, video vai citu saturu Lietotnē, Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka ir attiecīgā darba autors un atbild par tā saturu, ja tiek skartas trešo personu tiesības.

9.5.           Pakalpojuma lietotājam ir kategoriski aizliegts Lietotnē ievadīt vai izmantojot Lietotni izplatīt tādu informāciju un datus, kas satur ļaunatūru (piemēram, vīrusus, kaitniecisku kodu u.c.), ir agresīva, draudoša, uzmācīga, negodīga, naidīga, kaitnieciska, krāpnieciska, apmelojoša, pazemojoša, personas godu, cieņu, privātumu vai intelektuālā īpašuma tiesības aizskaroša, maldinoša, diskriminējoša vai citādi prettiesiska un tai pielīdzināma.

9.6.           Balss pasta ziņas un Sarunu ieraksti, kā arī Pakalpojuma lietotāja profila attēls ir uzskatāmi par Klientam piederošu saturu autortiesību izpratnē, uz ko Klients pārņem autora mantiskās tiesības.

10.   Citi noteikumi

10.1.        Šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie  tiesību akti un Klienta noslēgtā Pakalpojuma līguma noteikumi.

10.2.        Visus strīdus, kas radušies Lietotnes izmantošanas rezultātā, Pakalpojuma lietotājs vēršas pie Klienta. Gadījumā, ja Pakalpojuma lietotājam ir pretenzijas par Lietotnes tehnisko nodrošinājumu, Pakalpojuma lietotājs vēršas pie LMT un puses panāk vienošanos sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā pēc piekritības.

10.3.        Gadījumā, ja kāds no šo Noteikumu punktiem kļūst nepiemērojams vai spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Noteikumu punktu un noteikumu spēkā esamību.

10.4.        Noteikumi ir spēkā esoši līdz Noteikumos minēto saistību izpildei.

10.5.        Lai uzdotu jautājumus vai sazinātos ar LMT, lūdzam rakstīt uz info@lmt.lv.

Lai uzdotu jautājumus saistībā ar LMT kā pārziņa veikto personas datu apstrādi, lūdzam rakstīt uz personasdati@lmt.lv .

LMT veiktā personas datu apstrādeLatvijas Mobilais Telefons SIA (reģ.nr. 50003050931, juridiskā adrese Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039) kā personas datu apstrādes pārzinis veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā. Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.
Šeit Tu vari plašāk iepazīties ar LMT īstenoto 
Privātuma politiku (aktualizēta 12.01.2021.).

 


* Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.
Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!