Līgumi un noteikumi


LMT pakalpojumu līgums

LMT nodrošina daudzveidīgu un plašu informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī klienta un LMT saistībām. Attīstoties pakalpojumiem, LMT piedāvā arvien jaunas iespējas. Jaunajiem piedāvājumiem un izmaiņām pakalpojumu klāstā un maksās visērtāk var sekot līdzi LMT mājas lapā. Ja tiks veiktas izmaiņas tarifu plānos vai to izmantošanas noteikumos, mēs ar Tevi sazināsimies (īsziņa, e-pasts u.tml.), dodot iespēju savlaicīgi iepazīties ar izmaiņām un izvērtēt to atbilstību interesēm un vajadzībām.

LMT klientiem – fiziskajām personām, kas iegādājas preces vai pakalpojumus nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, izņemot gadījumus, kad klients dod rīkojumu pieslēgt vai atslēgt kādu pakalpojumu atbilstoši LMT pakalpojumu līguma noteikumiem. Šāds rīkojums pakalpojuma saņemšanai vienlaikus ir arī klienta piekrišana līguma izpildes uzsākšanai.

LMT mājas lapā publicētā informācija par elektronisko sakaru un citiem pakalpojumiem, to lietošanas noteikumiem un aprakstiem, pakalpojumu kvalitāti, maksām, tarifiem un norēķiniem ir LMT Pakalpojumu līguma neatņemama sastāvdaļa. Mājas lapā pieejamo informāciju ikvienam klientam ir iespējams apskatīt tiešsaistē, kā arī saglabāt, piemēram, veicot izdruku. Papildus šī informācija ir pieejama, zvanot uz LMT informatīvo bezmaksas tālruni 8076 8076, kā arī apmeklējot jebkuru LMT klientu centru.
Nomaksas līgums
Šeit Tu vari iepazīties ar Nomaksas līguma noteikumiem.

Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto datu apstrādes informāciju. Attiecībā uz datu apstrādi, ko NOMAKSAS LĪGUMA ietvaros kā iekārtas servisa pārzinis veic LMT Retail & Logistics, lūgums iepazīties ar konkrētā pārziņa sniegto datu apstrādes pārskatu. Šis pārzinis patstāvīgi atbild par savā pārziņā veikto datu apstrādi un ar to saistīto personu tiesību īstenošanu. LMT kā pakalpojuma datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. NOMAKSAS LĪGUMA ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, informācija par iekārtu (modelis, sērijas numurs) u.c. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.
Atteikuma tiesības

LMT klientiem – fiziskām personām, kas iegādājas preces vai pakalpojumus nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, izņemot gadījumus, kad klients dod rīkojumu pieslēgt vai atslēgt kādu pakalpojumu atbilstoši LMT pakalpojumu līguma noteikumiem. Šāds rīkojums pakalpojuma saņemšanai vienlaikus ir arī klienta piekrišana līguma izpildes uzsākšanai.

Ar Atteikuma informāciju iepazīsties šeit: https://www.lmt.lv/lv/atteikums.


Atpirkuma noteikumi

Iekārtu atpirkšanas iespēju piedāvā LMT Retail & Logistics SIA.

Šeit Tu vari iepazīties ar pakalpojuma “Iekārtu atpirkums” noteikumiem.

ATVĒRTAIS līgums
Ja vēlies lietot vienmēr jaunu iekārtu, lūdzam iepazīties ar LMT pakalpojuma ATVĒRTAIS līguma nosacījumiem.

Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto datu apstrādes informāciju. Attiecībā uz datu apstrādi, ko ATVĒRTĀ LĪGUMA ietvaros kā iekārtas servisa pārzinis veic LMT Retail & Logistics, lūgums iepazīties ar konkrētā pārziņa sniegto datu apstrādes pārskatu. Šis pārzinis patstāvīgi atbild par savā pārziņā veikto datu apstrādi un ar to saistīto personu tiesību īstenošanu. LMT kā pakalpojuma datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. ATVĒRTĀ LĪGUMA ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, informācija par iekārtu (modelis, sērijas numurs) u.c. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.
* Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.
Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!