• Autorizēties
HedHedHed

Risinājums savu un sadarbības partneru darbinieku, kā arī viesu reģistrācijai un datu pārvaldīšanai slēgta un atvērta tipa objektos. Izstrādāts īpaši būvniecības nozarei, noderīgi arī servisa un komunālo pakalpojumu, apsardzes, izglītības, pasākumu organizēšanas u.c. jomās. Darbalaika uzskaites risinājums atbilst likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasībām, kā arī personas datu aizsardzības likumam un EU GDPR regulai.

IESPĒJAS

Informācija par darbiniekiem

Darbinieka profils:

 • vārds un uzvārds;
 • personas kods;
 • darba līguma numurs un tā noslēgšanas datums;
 • amats un būvspeciālista numurs (ja tāds ir).

Darba laika uzskaite:

 • darbinieka vārds un uzvārds;
 • darbinieka darba devēja nosaukums;
 • laiks, kad darbinieks ieradās objektā;
 • laiks, kad darbinieks pameta objektu;
 • kopējais uzturēšanās laiks objektā.

Darbinieku reģistrācija objektā:

 • reģistrācija ar NFC uzlīmi, pirkstu nospiedumu vai manuāli, izmantojot sistēmu;
 • GeoFencing – reģistrācijas vietas validācija;
 • iespēja eksportēt darbinieku nostrādātas stundas.

Darbinieku reģistrēšanās un izrakstīšanās

 • Reģistrēšanās un izrakstīšanās, izmantojot NFC uzlīmi, Andoid viedtālruni vai pirksta nospieduma lasītāju.
 • Reģistrēšanās un izrakstīšanās vietas koordinātas validācija pret definēto objekta teritoriju (noderīgi atvērta tipa objektos).
 • Informācija, vai viedtālrunis atrodas vai neatrodas definētājā objekta teritorijā. 
 • Manuāla darbinieku reģistrēšanās un izrakstīšanās – gan interneta pārlūkā, gan Android lietotnē.

Objekti un apakšuzņēmēji

Objektu reģistrs:

 • informācija par objektu (nosaukums, adrese, pasūtītāja nosaukums, līguma summa u.c.);
 • objektā nodarbinātie apakšuzņēmēji (nosaukums, līgumiskās attiecības, līguma summa u.c.);
 • objektā nodarbinātie darbinieki (vārds, uzvārds, uzņēmums);
 • objekta laukumi – objekta teritorijas iezīmēšana (Google Maps UI, validācijas).

Apakašuzņēmēju reģistrs:

 • informācija par uzņēmumiem (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, telefons u.c.);
 • informācija par uzņēmuma darbiniekiem (vārds, uzvārds, darba līguma numurs un noslēgšanas datums, amats u.c.);
 • lietotāju tiesību noteikšana un pārraudzība.

Viesi

 • Darbu vadītājs vai atbildīgā persona var reģistrēt un izrakstīt viesi.
 • Objektā esošo viesu pārraudzība Android lietotnē un interneta pārlūkā.
 • Viesu saraksta eksporta iespēja.

Statistika

 • Reālā laika dati par darbiniekiem un viesiem, kas atrodas objektā. 
 • Iespēja apskatīties, kuriem darbiniekiem būtu jābūt, un kuri ir objektā.
 • Automātiski paziņojumi par neatbilstībām objektos.
 • Datu eksports par visām personām, kas datu pieprasījuma brīdī atrodas objektā.
 • Iespēja sinhronizēt datubāzes ar kontrolējošām iestādēm, ko Lietotājs veic pats, apstiprinot konkrēto darbību interneta pārlūka vidē.

Piekļuves tiesības

 • Piekļuves tiesību piešķiršana atbilstoši kompetencēm un amatam.
 • Apakšuzņēmēju piekļuves tiesību piešķiršana katrā objektā.

Paziņojumi

Automātiski paziņojumi par neatbilstībām un atgādinājumi, piemēram:
 • kuri darbinieki līdz konkrētajam laikam nav reģistrējušies objektā vai atrodas tur pēc darbalaika;
 • informācija par to, ka atbildīgajai personai nodotais uzņēmuma telefons pamet objekta teritoriju u.c.

KĀ SĀKT LIETOT

Konsultācija
Lai noskaidrotu, kā Tavam uzņēmumam noderēs DARBALAIKA UZSKAITE, piesakies konsultācijai tepat mājaslapā vai pie sava LMT klientu konsultanta. 

Līgums
Lai sāktu izmatot DARBALAIKA UZSKAITI, noslēgsim līgumu par pakalpojuma lietošanu.

Pakalpojuma aktivizācija
Sistēma tiks izveidota un būs gatava lietošanai 3 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

IZMAKSAS

Ieviešanas maksa – atkarībā no tehniskās specifikācijas.
Abonēšanas maksa – 129 €/mēn. par objektu.

SVARĪGI ZINĀT

 • Pirmajā mēnesī abonēšanas maksa tiek aprēķināta par dienām, turpmāk – par pilnu kalendāro mēnesi, tostarp pēdējā pakalpojuma lietošanas mēnesī neatkarīgi no uzteikuma dienas un faktiskā pakalpojuma lietošanas laika.
 • Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto datu apstrādes informāciju. Attiecībā uz datu apstrādi, ko šī pakalpojuma ietvaros kā pārzinis veic pats LMT klients (juridiskā persona, kas lieto šo pakalpojumu), lūgums iepazīties ar konkrētā pārziņa sniegto datu apstrādes pārskatu. Šis pārzinis patstāvīgi atbild par savā pārziņā veikto datu apstrādi un ar to saistīto personu tiesību īstenošanu. LMT kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Pakalpojuma DARBALAIKA UZSKAITE ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, pieslēguma numurs u.c., kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp  noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.
 • Lai nodrošinātu iespējami labāku klientu pieredzi un pilnīgākas LMT pakalpojumu izmantošanas iespējas, pakalpojumu lietošanas laikā LMT var ar  Tevi sazināties (telefoniski, nosūtot īsziņu, e-pastu vai ziņu interneta pārlūkā) par pakalpojuma administrēšanas un lietošanas jautājumiem.
* Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.
Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!